Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának keretein belül 2013-ban kezdődött meg az akadémia szervezése. A célunk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan felnőttoktatási szervezetet, mely a pécsi és Pécs környékén élő 60 év felettiek számára nyúlt tanulási lehetőségeket.

Az előkészítő munka során felhasználtuk az érintett kollégák korábbi idősoktatási tapasztalatait, valamint felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és a helyi idősszervezetekkel. Kérdőíves igényfelmérést végeztünk, ötleteket, javaslatokat gyűjtöttünk az akadémia leendő tévékenységével kapcsolatban. Azokat a témaköröket igyekeztünk feltérképezni, melyek a hatvan év felettiek számára elsődlegesen érdekesek. Az akadémia elnevezésére is kértünk javaslatokat azokban a nyugdíjasklubokban, ahová az igényfelmérés során eljutottunk. Az akadémiát a helyi média (rádió, TV, újság) segítségével is hirdettük.

A Pécsi Szenior Akadémia 2014. szeptemberében kezdte meg tevékenységét. Minden félévben 7 alkalommal tartunk előadásokat, minden második szerdán 15 órai kezdettel.

Minden szemeszter végén oklevelet adunk át azoknak, akik legalább hat előadást meghallgattak a hétből. Renderesen kb. 200 oklevelet adunk át, ez azt jelenti, hogy igen sokan alkotják azt a „kemény magot”, akik szinte minden alkalommal jelen vannak az előadásokon. Az ünnepélyes oklevélátadó műsor programját hagyományosan szenior hallgatóink adják: szavalnak, saját verseiket olvassák fel, énekelnek, kórusok lépnek fel, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportjaik mutatkoznak be.

Regisztrált résztvevőink száma ma már több, mint 1000 fő. Hallgatóink 59-95 évesek, leginkább azonban a hatvanas korosztály aktív. Az idősek 40%-a diplomás, jellemző a középfokú végzettség. Résztvevőink 85%-ban nők. 90%-ban pécsiek, azonban van, aki 40 kilométeres távolságból jár az akadémiára.

A tananyag tervezésekor két alapvető szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt azt, hogy a képzés az idősoktatás módszertani sajátosságai szerint szerveződjön. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az idősödéssel járó biológiai változásokat: az érzékszervek gyengülése, a koncentrációs képesség esetleges gyengülése, mozgásszervi panaszok. Alapvető elvárás a tantermek akadálymentes megközelíthetősége, az igényekhez ergonómiailag is igazodó infrastruktúra, a minél könnyebben olvasható-látható prezentációk, a megfelelő hangosítás, a szünetek megfelelő beiktatása és hossza, valamint az oktatók módszertani felkészítése (erre a tanfolyamoknál kiemelten figyelünk).

Másrészt lényeges számunkra, hogy folyamatosan biztosítsunk lehetőséget a visszajelzésekre, adjunk teret a résztvevők javaslatainak, ötleteinek. A félévek programjai ezeknek a javaslatoknak a felhasználásával állnak össze. Ebben a szemeszterben fontos fordulóponthoz érkeztünk: egyik plenáris előadásunkat szenior hallgatónk tartotta.

Témaköreink az idősödők érdeklődési területeihez igazodnak: kultúra, művelődés, média; gazdaság, pénzügy; történelem, helytörténet; pszichológia, gerontológia, oktatás; egészség, életmód, orvostudomány; társadalmi és szociális kérdések.

A szemeszterek gerintcét adó előadásokra tanfolyamok épülnek. Ezek egy része önköltséges (itt az oktatók óradíjat kérnek, így a résztvevők is fizetnek tandíjat), egy része ingyenes (itt az oktatók önkéntes munkában tanítanak, így a részvételért sem kell fizetni). A tanfolyamok témakörei igen változatosak: népszerűek a számítógépes és idegen nyelvi képzések, évek óta működik az idősek biblioterápiás csoportja. Módszertanilag hangsúlyos, hogy előadásaink és tanfolyamaink egy részét szenior előadók tartják (angol és német nyelv, tízujjas vakírás számítógépen, ökológia, etológia). Vannak olyan csoportjaink, melyek már önállóan működnek, az egyetem csak helyet ad, vagy az információátadásban segít (bridzsklub, szenior turistacsoport). Zajlanak emellett egyetemi oktatóink tanfolyamai is: számítástechnika, filmkultúra, konfliktuskezelés, művészettörténet, biblioterápia, antropológia, történelem témakörben. A tanfolyamok vagy oktatói felajánlásra jönnek létre, vagy egy-egy előadástéma folytatásaként születnek, vagy résztvevői javaslatra indulnak. Jelenleg épp így, alulról szerveződve alakulnak angol és német társalgási csoportjaink.

;

A XX. szemeszter programja

2023/24-es tanév II. félév

2024. március 13. Koósz István:
Amikor gésának öltöztek a bálokon a lányok. Japánvilág Magyarországon a századfordulón.
2024. március 27. Prof. dr. Heidl György:
A pécsi Péter-Pál sírkamra képi üzenete
2024. április 10. Dr. Szili Katalin: Fenntartható fejlődés
2024. április 24. Dr. Schmelczer-Pohánka Éva:
Elfeledett és eltűnt katolikus emlékhelyek, emlékek Pécsett (kápolnák, temetők, szobrok, keresztek)
2024. május 8. Prof. dr. Mayer József: Mai magyar demográfia
2024. május 15. Kerner Barbara: Európai választások 2024
2024. május 22. Laufer László:
Baranya megye elmúlt négy évtizede sajtófotókon

Az előadások helyszíne: PTE Koltai Dénes Aula
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.)

Az előadások időpontja: szerdánként 15 órától

;

EDDIGI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Pécsi Szenior Akadémia eddigi szemesztereinek programja

I. szemeszter

Dr. Bajusz Klára: Tanulni időskorban

Prof. Dr. Bódis József: Életminőség időskorban

Dr. Huszár Zoltán: Pécs és a Dunagőzhajózási Társaság kapcsolata

Dr. Boga Bálint: A szellemi működés időskorban

Dr. Szécsi Gábor: Túl a Gutenberg-galaxison. Az új média hatása a gondolkodásra, nyelvre, kultúrára

Prof. Dr. Héjj Andreas: Ámor nyilának sohasem késő. A szerelem bölcsességének és bolondságainak pszichológiája

Dr. Jászberényi József: Az időskori diszkrimináció – ageizmus

II. szemeszter

Dr. Koltai Dénes: A gazdasági fejlődés és a felnőttoktatás

Cserné Dr. Adermann Gizella: Önbeteljesítő jóslatok az emberi kapcsolatokban

Dr. Klein Sándor: A cselekvés öröme

Szellő János: Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában

Dr. Németh Balázs: Felnőttnevelési törekvések Magyarországon 1868 és 1938 között

Dr. Boga Bálint: A szellemi frissesség megőrzésének praktikái

Dr. Őri László: Az idősellátás jövője Pécsett

III. szemeszter

Dr. Bajusz Klára: Az iskolázatlanság társadalmi hatásai

Wieber Marianne: Volt egyszer egy televízió

Dr. Minorics Tünde: Az ünnep közössége – közösségek ünnepei

Varga Szabolcs: Pécs a török korban

prof. Dr. Majer József: Vadon élő állatok a városban

Keresnyei János: Miért nem értem miről beszél az unokám? – kommunikációs kihívások a digitális világban

Dr. Csizi Péter: Az idősellátás jövője Magyarországon

IV. szemeszter

Dr. Kobolka István: Migráció és biztonságpolitika

Prof. Dr. Ábrahám István: Hogyan érthető meg az emberi agy működése? Sci-fi vagy valóság: az agy molekuláitól az emberi viselkedésig

Dr. Várnagy Péter: Jogos kérdések – jogi ismeretek „nem csak húszéveseknek”

Prof. Dr. Andreas Hejj: FÉL-elem az öregedéstől? Testi-lelki EGÉSZ-ség és anti-ageing

Dr. Kecskés Iván: Időskori szájápolás és a fogpótlás lehetőségei

Dr. Németh Balázs: Tanuló városok, tanuló közösségek

Dr. Bokor Béla: A Kárpát-medencei magyarság közösségi és kulturális élete

V. szemeszter

Dr. Husz Mária: Huszadik századi művészeti irányzatok.

Prof. Dr. Orbán József: A boszniai piramisokról mérnöki tárgyilagossággal. Egy mérnök, aki piramisra ment föl, és hegyről jött le.

Dr. Pécsi Rita: Beteljesülés, vagy leépülés? A felnőttkor szakaszainak életfeladatai – krízisek és lehetőségek

Regele Károlyné: A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola története (1857-1948)

Pankász Balázs: Az időskorúak esélyegyenlősége és érvényesülése a mai társadalomban.

Prof. Dr. Agárdi Péter: Milyen is a mai magyar kultúra?

Dr. Kocsis Mihály: Tudás, műveltség, intelligencia és tanulás.

VI. szemeszter

Prof. Dr. Lakner Tamás: Kodály Zoltán: Öregek c. kórusművének elemzése.

Prof. Dr. Lendvai Endre: A magyar nyelv az államalapítás időszakában

Márk Judit: Közlekedésbiztonság időskorban

Prof. Dr. Andreas Hejj: Kommunikáció a kultúrák között

Dr. Biró Boglárka: Méhészkedés, avagy a hosszú élet titka

Dr. Egervári Dóra: Iránytűvel a digitális dzsungelben

Dr. Hajnal Klára: Fenntartható fejlődés

VII. szemeszter

Márk Judit: Időskorúakat érintő bűncselekmények.

Borsós István: A tárogató története.

Agárdi Péter: Aczél györgy és a kultúra. A pécsi országgyűlési képviselő és művelődéspolitikus születésének 10. évfordulója alkalmából.

Dr. Raffai Péter: Vadászat gravitációs hullámokra – itthon, az Újvilágban és egy magyar gyarmaton.

Dr. Huszár Zoltán: Aktuális? Tanulságos? Klebelsberg Kunó művelődéspolitikája.

Dr. Reisz Teréz: A magyar társadalom a rendszerváltás után.

Dr. Radnai Balázs: Az idő szerepe a sürgősségi ellátásban, azaz „nem múlik, mi késik”.

VIII. szemeszter

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna: Lázadó generációk – a sikeres idősödés titkai.

Dr. Varga Szabolcs: Tanulni, de minek? A tudás fogalmának és értékének a változása a nyugati civilizációban.

Dr. Kohári Péter: A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az informális pénzügyi rendszerek kapcsolata.

Radnóti Léda: Irodalom – Zene – Történet. Irodalom a zenében, valamint érdekességek a zenetörténet anyagából.

Dr. Tiringer István: Az időskorúak egészségpszichológiája.

Prof. Dr. Hejj Andreas: Hogyan szerepelnek az idősek a reklámokban?

Tóth Tibor: A pécsi képeslapkiadás a kezdetektől 1945-ig.

IX. szemeszter

Sipos Edit: „Végy gabonát, árpát, babot, lencsét, kölest és tönkölyt, tedd egy edénybe, és csinálj belőlük kenyeret” (Ez 4,9). Bibliai gasztronómia.

Pinczehelyi Sándor: A pécsi vizuális művészet aktuális helyzete.

Dr. Csege Gyula: A rendészet változásai a rendszerváltástól napjainkig. Biztonsági kihívások és információáramlás.

Péterné Sárvári Erzsébet – Weintraut Rita: Parkinsonnal ÉLNI.

Jónás István: A Mecsek növényvilága.

Dr. Takács Katalin: Játék a húrokon – idős betegek komplex ellátása egy geriáter szemével.

Prof. Dr. Orbán József: A pécsi 25 emeletes „Magasház” története mérnöki szemmel.

X. szemeszter

Dr. Koltai Dénes: A gazdasági fejlődés és a felnőttoktatás.

Cserné Dr. Adermann Gizella: Önbeteljesítő jóslatok az emberi kapcsolatokban.

Dr. Klein Sándor: A cselekvés öröme.

Szellő János: Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában

Dr. Németh Balázs: Felnőttnevelési törekvések Magyarországon 1868 és 1938 között.

Dr. Boga Bálint: A szellemi frissesség megőrzésének praktikái.

Dr. Őri László: Az idősellátás jövője Pécsett.

XI. szemeszter

Cserné Dr. Adermann Gizella: Értékelünk? Értékelnek minket?

Prof. Dr. Figler Mária: Az időskorúak táplálkozása.

Béres Mária: A szenior örömtánc hatása a szervezetre.

Ózdi Lajos: Az ember és a teremtett világ kapcsolata egy növényorvos szemszögéből.

Dr. Raffai Péter: „Kezdetben…” – a Teremtés fizikája.

Borsós István: Szól a tárogató – Rákóczi korának zenéje.

Faltis Róbert: Amiből lett és amivé lett – a postai levelezőlap megszületésének előzményei és következménye.

XII. szemeszter

Prof Dr. Bereczkei Tamás: Az emberi arc üzenetei – párkapcsolatok, megbízhatóság, csalás.

Dr. Vida Róbert gyógyszerész: Gyógyszerek és időskor: Miben segíthet a gyógyszerésze?

Prof. Dr. Majer József: Hány állatfaj él hazánkban és a Földön? Állatfajok kihalása.

Kerner Barbara: Családok a 21. század Európájában – szerepek, generációk.

Goldmann Tamás – Breitenstein Edit: Bentlakásos idősellátás holisztikus megközelítésben.

Dr. Zeller Gyula: Az euró története és hazai bevezetésének esélyei.

Antal Zsuzsa: Szenior oktatóprogramok.

XVI. szemeszter

dr. habil. Bajusz Klára:
A ló és az ember

Tillai Gábor:
Claude Monet kert és konyha között

dr. Német Béla:
A jövőbeli idősek és a társadalom

PTE Pannon Gyermekkar – Schóber Tamás: Újrakezdés

dr. habil. Bánkuti Gábor:
A Pálosok és Pécs

XVII. szemeszter

Ősbemutató New Yorkban. Schóber Tamás és a PTE Pannon Gyermekkar élménybeszámolója

Dr. Herendi Eszter: Daganatos megbetegedések időskorban

Dr. Vámosi Tamás: Mi is történik ma a szakképzési rendszerben?

Dr. Minorics Tünde: Hogyan épül a nemzet értékpiramisa?

Varga Mónika: Önálló életvitelt támogató gondoskodási formák az idősellátásban

XVIII. szemeszter

dr. Sik Attila: A magyarországi Florida, avagy “Miért éppen Baranya”?

dr. Polyák Éva: A dietoterápia jelentősége időskorban

dr. Mayer Krisztina: Stressz, stresszorok, stresszel való megküzdés

Kustos Irma: Adalékok Magyarország gyümölcsészetéhez

Török Bettina – Knyihár Éva: Magányosság helyett – intergenerációs otthonmegosztás

Prof. dr. Lendvai Endre: Az igazmondás grammatikája

XIX. szemeszter

Oppé László – Tóth József: Milyen ember János?

dr. Jászberényi József: Időskori életünk négy dimenziója

dr. Bank Klára: Energia és társadalom. Energiahasználat Zöldre-váltás nélkül?

Prof. Dr. Lénárd László: Kóros soványság, szenvedélybetegségek és elhízás

dr. Zeller Gyula: Érvek és ellenérvek az euró bevezetéséről

Bedő Márta – Taksonyi Beáta: Kiberdisznóság – Hogyan védjük magunkat az adathalászok és az átverések ellen?

ONLINE ELŐADÁSOK

Goldmann Tamás:
A családbarát modell. A Dr. Szántó László Szeretetotthon

Majer József:
Hány állatfaj él Magyarországon és a Földön? Fajok kihalása

;

KAPCSOLAT

Az Aktív Időskorért Alapítvány elérhetőségei:

aktiv.idoskorert@gmail.com

06 20 595 13 00

statisztikai számjel: 18845497-8559-569-02
adószám: 18845497-2-02
nyilvántartási szám: 02-01-0001831
számlaszám: K&H Bank, 10402427-50526752-88711009

© 2024 - Aktív Időskorért Alapítvány

web: crætive.hu | tárhely: RackForest Kft.